Název firmy:
AUTOS, spol. s r.o.
Sídlo firmy:
Palackého 157
67972 Kunštát
Právní forma:
Telefon:
+420 516 462 180
Fax:
E-mail:
IČO:
C 17349
Soudní příslušnost:
Brno
DVR:
DIČ:
CZ60730129
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: